Bogactwo Kaw

Kawy Australii

Australia to zarówno państwo, jak i najmniejszy kontynent świata. Siłą rzeczy nie posiada granic lądowych z żadnym innym państwem. Jest krajem bardzo wysoko rozwiniętym, zajmującym 2. miejsce w świecie, po Norwegii. Położenie geograficzne Australii stwarza generalnie warunki do powstawania i trwania pustyń, które obejmuja znaczny obszar kraju. Pomimo tego, że jest krajem raczej nizinnym, ze średnią wysokością 330 m n.p.m. znajdują się miejsca nieco wyższe, z najwyższą Górą Kościuszki (2228 m n.p.m.), na których istnieją dogodne warunki do uprawy kawowców. Z tamtąd właśnie pochodzi jedna z najbardziej znanych kaw tego regionu. Zapraszamy do degustacji.