Bogactwo Kaw

Herbata

Herbata jest naparem z liści lub pąków krzewu o tej samej nazwie. Należy do rodzaju Camellia. pomimo tego, że krzewy sa do siebie bardzo podobne, to rozróżnia się kilka odrębnych gatunków lub odmian. Najbardziej powszechna jest odmiana chińska, która posiada swój chiński znak: 茶.
Smak naparu herbaty, jaki pijemy uzależniony jest przede wszystkim od regionu, w którym krzewy są uprawiane. Co za tym idzie istotne są warunki klimatyczne i glebowe. Ważny wpływ na smak ma również sposób obróbki zebranych liści lub pąków. Klimatem sprzyjającym herbacie jest klimat ciepły łagodny, występujący pomiędzy zwrotnikami. Dlatego głównymi eksporterami suszu są kraje położone za północ i na południe od równika. 

Herbata co do zasady jest zbierana ręcznie. Zrywane są jej szczytowe listki, dlatego ogranicza się ilość zbiorów w ciągu roku, aby dać krzewom możliwość wzrostu. W Chinach i Japonii herbata jest zbierana maksymalnie 5 razy do roku, natomiast w rejonie Indonezji oraz Indii nieco więcej, ze względu na doskonałe warunki wzrostu. Poniżej zapraszamy do zapoznania się z ofertą różnego rodzaju herbaty.